Day

February 13, 2018
Një shtëpi nën tokë? Në ditët tona  çdo gjë është e realizueshme. Për të gjithë ata që janë në mbrojtje të natyrës dhe hapësirave me gjelbërim, kjo formë për ndërtimin e shtëpisë është forma më e mirë.  Dhe ndërsa flasim për shtëpi nën tokë nuk po flasim për bunkerë por për rezidenca të mahnitshme banimi....
Më shumë