Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Ky universitet krahas pamjes së re që tashmë ka marrë ,ofron edhe ambiente komode për studentët e tij.
Me produktet e DAST ai ka një garanci mbi cilësinë dhe jetgjatësinë e punimeve të kryera në të.
Fasada e universitetit dhe ambientet e brendshme ju besuan Deutschcolor ku u lyen dhe u përdorën të gjitha produktet që Deutschcolor ofron për tregun vendas.