Tirana International Hotel

Tirana Internation Hotel

Duke qenë qendra e vëmendjes dhe synimi i vizitorëve të huaj dhe vendas, Tirana International Hotel zgjodhi të prezantohet me komoditetin maksimal që mund t’ia ofronte vetëm Delta Group.
Hapësirat e brendshmë të hotelit kanë një pamje tjetër. Arredimi i tyre u krye nga Delta Home.
Hoteli në ambientet e brendshme të tualeteve përdori ngjitësin e pllakave Urban 40, produkt i DAST, duke siguruar kështu cilësinë maksimale dhe jetëgjatësinë e pllakave në çdo ambient.
Hapësirat e brendshmë të hotelit duke përfshirë hollin, sallat e konferencave si dhe dhomat tashmë kanë një pamje tjetër. Arredimi i tyre u krye nga Delta Home.
Produktet ekskluzive që Delta Home sjell për tregun shqiptar u zgjodhën nga Tirana International Hotel si garanci për krijimin e një ambienti më komod, modern dhe të rehatshëm.